خلاصه جلسه اول تئوریهای مدیریت پیشرفته 92/8/4

4 آبان

دقیقا  حدود ساعت  ده ونیم با اظطراب هم کلاسیها ناشی از عدم درج کاسها  دقیقه نود همه چی حل شد . درس  تئوریهای مدیریت پیشرفته   استاد دکتررضا طهماسبی        

چکیده کلاس :    میان ترم نداریم 

نمره : برای پروژه پایان ترم نمره خاصی درنظرگرفته میشود که تادوهفته مانده به آزمون 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.