X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

روشی متفاوت برای جستجوی مقالات علمی درگوگل (google scholar)

16 مهر

گوگل اسکالر (google scholar)چیست؟

جستجوی پیشرفته(Advanced Scholar Search)

برای جستجوی پیشرفته استفاده می شود(برای دسترسی به آن روی Advanced Scholar Search 

کلیک کنید) که دارای گزینه های زیر است:

Find articles >طریقه ی پیدا کردن مقاله
with all of the words با تمام کلمات

with the exact phrase با عبارت دقیق

with at least one of the words با حداقل یکی از واژه های

where my words occur کلمه ی من کجای تحقیق باشد:

anywhere in the article هر جای مقاله

in the title of the article فقط در عنوان مقاله

Author > نویسنده مقاله

Publication > مقاله در کجا چاپ شده

Date > محدوده زمانی انتشار مقاله

Collections > برای محدود کردن موضوع جستجو

Search articles in all subject areas جستجو در همه ی زمینه های موضوع

Search only articles in the following subject areas جستجو فقط در زمینه های زیر

Legal opinions and journals > نظرات حقوقی و مجلات

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.