چگونه یک مقاله مروری بنویسیم

28 آبان

مقاله مروری چیست؟

        یک مقاله مروری تحقیقات اخیر در یک موضوع تحقیقی را بگونه ای خلاصه و سازماندهی می کند که بتواند به دیگران در فهم و تجمیع آن موضوع کمک کند. یک مقاله مروری دانش زمینه ای لازم در آن موضوع را به عنوان یک فرض در نظر می گیرد و به آن نمی پردازد و در عوض به طبقه بندی تحقیقات انجام شده در آن موضوع و دورنمای این موضوع تحقیقاتی در آینده و ارزیابی و مقایسه راهکار ها و روشهای موجود می پردازد.

 

هدف مقاله مروری

فراهم کردن یک دیدگاه به خوبی سازماندهی شده و کامل از کارهای انجام شده در یک موضوع تحقیقی.

       نیاز نیست همه جزئیات ذکر شود.اما باید به جزییات همه کارها به یک میزان پرداخته شود.

       مطمئن باشید که همه کارهای انجام شده را پوشش دهید.

       ساختار منطقی مقاله باید بدرستی نوشته شود.

 

مقاله مروری شما باید...

         در هر موضوع تحقیقی حداقل 5-8 مقاله را خلاصه کنید.

         باید نظرات خود در مورد روش مورد استفاده هر مقاله و مقایسه آن با روشهای دیگر را ذکر کنید.

         باید یک بررسی نقادانه در باره کارهای انجام شده پیشین از چندین نقطه نظر انجام دهید.

         باید پیش بینی ها و پیشنهادات خو درباره کارهای آینده را ذکر کنید.

 

فراموش نکنید که:

       هر چه که در مقاله مروری می نویسید باید به قلم خودتان باشد

       هر مطلبی حتی اگر در مقاله دیگران آمده باشد باید در مقاله شما منبعش ذکر شود

       دو مورد بالا را فراموش نکنید .

 

روش یافتن مقالات

جستجو در پایگاههایی چون

       ACM

       IEEE

       Springer

       Science Direct

       Google Scholar

 

نحوه انتخاب مقالات یافته شده:

         تلاش کنید که مقالات مروری در رابطه به موضوع مربوطه پیدا کنید.(در صورت وجود)

         مقالاتی که راحتتر میتوانید آنها را بفهمید انتخاب کنید – مقالات ژورنالهای معتبر راحتتر فهمیده می شوند

         باخواندن هر مقاله تعدادی مقالات مرتبط میتوانید در آن پیدا کنید. این مقالات میتوانند به شما در ایجاد مقاله مروری کمک کنند.

         ابتدا سعی کنید مقالات ژورنالهای معتبر ISI را پیدا کنید. سپس مقالات کنفرانسی را مطالعه کنید.

         سعی کنید اولین مقالات در موضوع مربوطه را بیابید

         سعی کنید مقالات شما هر چه جدیدتر باشد

         سعی کنید تکنولوژیهایی که تحقیقات به آنها کمک کرده اند را مشخص کنید

         سعی کنید ارتباط بین مقالات مختلف را بیابید. این مساله میتواند شما را در ارایه طبقه بندی مناسب کمک کند .

 

ساختار مقاله:

هرگز یک مقاله مروری از بهم چسباندن مقالات دیگر بوجود نمی آید.

ساختار معمول مقالات مروری

       عنوان

       چکیده

       مقدمه

       بدنه مقاله

       نتیجه گیری و کارهای آینده

       منابع

 

مقدمه

مقدمه مقاله مروری باید بترتیب شامل بخشهای زیر باشد

       اهمیت موضوع چه از نظر تکنولوژی و کاربرد در دنیای واقعی و چه کمک به تحقیقات دیگر

       توضیح مختصر در باره موضوع مورد بررسی

       توضیح که چرا مرور این مساله میتواند مفید باشد

       خلاصه ای از الگوی طبقه بندی ارایه شده در این مقاله

       خلاصه ای از راهکارهای ارایه شده و مقالات موجود با توجه به طبقه بندی ارایه شده

بدنه یک مقاله مروری

     دراین قسمت کوتاه شما باید بطور خلاصه، روش جستجوی خود را برای بدست آمدن مقالات بنویسید. به عنوان مثال: در چه بانک اطلاعاتی جستجو کردید؟  از چه کلمات کلیدی استفاده کردید؟ راه اصلاح جستجو خود؟ چند مقاله بصورت خلاصه مقاله و چند مقاله بصورت کامل؟ چند مقاله بدست آمد؟  چگونه از میان آنها انتخاب کردید؟ همچنین خلاصه ای از موارد و روش های هر یک از مقالات را بنویسید.

   همچنین نکات زیر را نیز مدنظر قراردهید:

       ارایه تکنیکهای مورد بررسی با توجه به طبقه بندی ارایه شده

       هر بخش یا طبقه از طبقه بندی موضوع را به تفکیک در بخشهای مجزا در مقاله پوشش دهید. ( بخش ها و زیر بخشها)

       مشخص کردن یک نظام یا روند تحیقات گذشته که میتواند از نظر زمانی (بترتیب تاریخ ارایه)‌ یا راهکار مورد استفاده در هر مقاله باشد.

       مشخص کردن مقالات یا موسسات پیشرو در موضوع مورد بررسی

       مشخص کردن مشکلاتی که هنوز حل نشده اند یا چالشهای موجود و کارهای آینده

 

نتیجه گیری

       خلاصه ای از نتیجه گیری مقاله مروری

       در این بخش با نهایت اختصار با توجه به طبقه بندی ارایه شده باید نقاط قوت و ضعف کارهای انجام شده و چالشهای پیش رو را ارایه کنید.

 

منابع

       لیست مقالات مورد استفاده با ذکر نام نویسندگان، عنوان مقاله و مجله که مقاله را منتشر کرده است.

       سعی کنید که در منابع از Url استفاده نکنید مگر در مورد یک نرم افزار یا گروه تحقیقاتی

       ISBN کتاب لازم نیست در منابع بیاید.

       همه منابع باید به یک فرم باشند.

 

عکسها

         میتوانند از مقالات دیگر آورده شوند ولی حتما باید منبع آن ذکر شود.

          سعی کنید خودتان عکسهایی برای ارایه طبقه بندی کارهای انجام شده یا ساختار مقاله تهیه کنید.

         جداولی برای مقایسه بین روشها یا راهکارهای مختلف ارایه دهید.  

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.